కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు దుమ్ము లేపే స్టెప్పులు

కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు దుమ్ములేపే ప్రసంగాలే కాదు దుమ్ము లేపే స్టెప్పులు కూడా వేశారు. ఎంగేజ్మెంటులో యంగ్ ఏజ్ పాట బంతి పూల జానకి అంటూ జూనియర్ ఎన్ఠీఆర్ పాటకి యంగ్ ఎంపీ స్టెప్పు చూడండి.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.