ఆపిల్‌ కంపెనీలో పనిచేసే తెలుగువాడు ఏపీకి వచ్చి ఏం పోస్టు పెట్టాడో చూడండి!

ఆపిల్ కంపెనీ నుంచిలో పని చేసే ఎన్‌ఆర్‌ఐ స్వానుభవం ఇది. నా పేరు మురళీ. మాది విజయవాడ. నేను అమెరికాలోని ఆపిల్ కంపెనీలో పని చేస్తాను. యూఎస్‌

Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.