ట్విస్ట్‌ల సినిమాలు తీసే అడవి శేష్‌కే అది అతి పెద్ద ట్విస్ట్ అంట!

క్రియేటీవ్‌ డైరెక్టర్, క్రియేటీవ్ స్టోరీ రైటర్, క్రియేటీవ్ యాక్టర్‌ అడవి శేష్‌. బాహుబలిలో భళ్లాలదేవుడి కుమారుడిగా నటించిన ఆ కుర్రోడు “ఎవరు” అనుకున్నారు అంతా. మరల “ఎవరు”తో

Read more

ట్విస్ట్‌ల సినిమాలు తీసే అడవి శేష్‌కే అది అతి పెద్ద ట్విస్ట్ అంట!

క్రియేటీవ్‌ డైరెక్టర్, క్రియేటీవ్ స్టోరీ రైటర్, క్రియేటీవ్ యాక్టర్‌ అడవి శేష్‌. బాహుబలిలో భళ్లాలదేవుడి కుమారుడిగా నటించిన ఆ కుర్రోడు “ఎవరు” అనుకున్నారు అంతా. మరల “ఎవరు”తో

Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.