వైఎస్ ప్రాణమిత్రుడిని నాకే జగన్ అర్థం కాలేదు!

వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డికి సాయిప్రతాప్‌ ఎంత ప్రాణమిత్రుడో ఈ సంఘటన చదివితే తెలుస్తుంది. ఒకసారి మాజీ ప్రధానమంత్రి పీవీ నరసింహరావు రాజంపేట ఎంపీ సాయిప్రతాప్‌కి ఫోన్‌ చేసి ఢిల్లీలో

Read more

వైఎస్‌ ప్రాణస్నేహితుడిని నాకే జగన్‌ అర్థం కాలేదు

వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డికి సాయిప్రతాప్‌ ఎంత ప్రాణమిత్రుడో ఈ సంఘటన చదివితే తెలుస్తుంది. ఒకసారి మాజీ ప్రధానమంత్రి పీవీ నరసింహరావు రాజంపేట ఎంపీ సాయిప్రతాప్‌కి ఫోన్‌ చేసి ఢిల్లీలో

Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.